De vereniging

Studentenvereniging UMTC is een snel groeiende studentenvereniging die zich huisvest in sociƫteit "Borghaerts" in het centrum van Utrecht. Op de sociƫteit is het voor onze leden mogelijk om (minstens) drie avonden per week te komen borrelen. Door de centrale ligging krijgt UMTC steeds meer naamsbekendheid en groeit het ledenaantal sterk. De 100 nieuwe lidmaatschapsplaatsen worden elk jaar met gemak gevuld tijdens de Utrechtse Introductie Tijd, die elk jaar in augustus plaatsvindt.

UMTC behoort tot de grote zeven gezelligheidsverenigingen binnen Utrecht en telt ongeveer 300 leden. De vereniging onderscheidt zich van andere gezelligheidsverenigingen in Utrecht door een kleinschalig karakter, een zeer grote betrokkenheid van haar (oud)leden en daarnaast de diversiteit aan leden. Zowel studenten van de Universiteit als de Hogeschool bouwen een uitgebreid sociaal netwerk op binnen de vereniging. Betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijke beginselen binnen de vereniging. Deze gelijkwaardigheid houdt in dat elk lid dezelfde rechten en plichten heeft en dat alle leden vanaf hun eerste jaar al actief kunnen deelnemen aan commissies. Verder hecht UMTC veel waarde aan oude normen en tradities, maar heeft daarnaast ook oog voor vernieuwingen die aansluiten bij de hedendaagse samenleving.

De vereniging heeft als doelstelling het leven van studenten op meerdere vlakken te verrijken. De verschillende verbanden binnen de vereniging zoals jaarclubs, disputen en genootschappen bieden leden de mogelijkheid een sterk sociaal netwerk op te bouwen en vriendschappen te sluiten voor het leven. Door het gehele jaar heen biedt UMTC een zeer gevarieerd programma aan met diverse activiteiten. Naast de nodige ontspanning biedt UMTC haar leden de mogelijkheid zich persoonlijk te ontwikkelen en tracht de vereniging de maatschappelijke betrokkenheid onder de leden te vergroten. Dit wordt gedaan door leden te motiveren om deel te nemen aan verschillende commissies en door het organiseren van activiteiten zoals debatten, workshops en inzamelingsacties voor goede doelen.

Tot slot is UMTC aangesloten bij verschillende verbanden om haar positie te versterken en vriendschappelijke contacten met externe verenigingen te onderhouden. UMTC is onderdeel van de Federatie van Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (de F.U.G.). Deze plaatselijke kamer van verenigingen vertegenwoordigt de zeven grootste studentenverenigingen in Utrecht en onderhoudt nauwe contacten met de Universiteit en de Hogeschool Utrecht. Tevens is UMTC aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (De LKvV). Dit overkoepelend orgaan behartigt de belangen van de 47 aangesloten lid-verenigingen op landelijk niveau. Tot slot is UMTC onderdeel van het landelijke verenigingsverbond genaamd de Federatie van Unitates en Bonden (de F.U.B.). Binnen deze Federatie zijn verenigingen uit Delft, Eindhoven, Groningen, Wageningen en Amsterdam aangesloten. UMTC onderhoudt nauwe contacten met deze zusterverenigingen om in de eerste plaats kenniswisseling tussen verenigingen te stimuleren, maar ook om de gezelligheid en studentikoziteit binnen UMTC te verrijken en vergroten.