Profiel van de vereniging

Sinds november 1949 maakt studentenvereniging UMTC onderdeel uit van het rijke studentenleven in Utrecht. UMTC behoort tot de zeven grote gezelligheidsverenigingen van Utrecht en telt momenteel 350 leden. Onze vereniging onderscheidt zich van andere verenigingen door haar kleinschalige karakter. Leden omschrijven de sociëteit vaak als hun tweede thuis, waar iedereen elkaar kent. Men loopt graag binnen voor een borrel, een goed gesprek of komt feesten in de kelder.

Studentenvereniging UMTC kent tevens vele tradities en hecht hier veel waarde aan. In het eerst jaar vormen leden bijvoorbeeld een jaarclub. Vrijwel alle eerstejaars komen in een jaarclub terecht waarmee ze een hechte vriendengroep in Utrecht creëren. Zij eten iedere dinsdag gezamenlijk om vervolgens een borrel te komen doen in Sociëteit Borghaerts. Ook op onze sociëteit zijn tradities duidelijk aanwezig. De besturen lopen in pak en er gelden verschillende mores waar iedereen zich aan houdt.

Kenmerkend voor UMTC is de betrokkenheid van haar leden. Er bestaat een sterke band tussen de leden onderling, maar ook tussen de leden en haar de vereniging. Vanaf het eerste jaar is het voor iedereen mogelijk zich in te zetten voor de vereniging in verschillende commissies en genootschappen. UMTC kent elf commissies, waaronder de sociëteitscommissie, de activiteitencommissie en de almanakcommissie. Binnen genootschappen zijn leden aangesloten die dezelfde interesses en talenten delen. Denk bijvoorbeeld aan een toneelgenootschap, een voetbalgenootschap of een wijngenootschap. Doordat deze verbanden zeer toegankelijk zijn leer je als eerstejaars al snel veel andere UMTC-ers uit meerdere jaarlagen kennen.

Daarnaast is UMTC sinds kort aspirant lid van de Federatie van Unitates en Bonden (FUB). Deze federatie is een landelijk verband tussen verschillende studentenverenigingen door heel Nederland met gemeenschappelijke eigenschappen. De FUB is de meest actieve studentenverband van Nederland, met verenigingen uit Delft, Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht en Wageningen. Binnen de federatie worden verschillende activiteiten georganiseerd, denk aan 1000L bierfeesten, federatiecantussen, workshops voor bestuurders en natuurlijk vele bezoeken aan elkaars vereniging.

Tot slot kent UMTC een zeer gevarieerd jaarprogramma. Naast de vaste dinsdag- , donderdag- en vrijdagavondborrel worden er door het jaar heen veel verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het liftweekend, het spel Gotcha, een zeilweekend en de playbackshow. Daarnaast pakt UMTC ieder jaar de verjaardag van de vereniging in november en de verjaardag van de sociëteit in april groots uit.

Naast ontspanning probeert UMTC haar leden uit te dagen om zich te ontplooien door actief deel te nemen aan commissies en het bijwonen van debatten en lezingen. Ook wordt geprobeerd de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door grote ludieke inzamelingsacties voor verschillende goede doelen.

Kortom, UMTC vormt de ideale mix voor het verrijken van je studentenleven!

Heb je nog vragen over studentenvereniging UMTC? Neem dan contact op met de Senaat via senaat@umtc.nl