De Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is het overkoepelend orgaan van 48 studentengezelligheidsverenigingen in Nederland. De LKvV vertegenwoordigt daarmee ruim 40.000 HBO en WO studenten. Het hoofddoel van de LKvV is het behartigen van de belangen van de aangesloten lidverenigingen en de twaalf aangesloten Plaatselijke Kamers van Verenigingen (PKvV's). Dit doet de LKvV op verschillende manieren en met verschillende activiteiten.

Ten eerste voert de LKvV een actieve politieke lobby bij de Tweede Kamer, het ministerie van OCW, het ministerie van VWS, de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Hiermee wordt getracht om zo gunstig mogelijke condities te scheppen voor de verenigingsstudent. Voorbeelden zijn de lobby tegen het verzwaren van het Bindend Studie Advies (BSA) en het stimuleren van regelingen zoals Collegegeldvrij besturen. Hiervoor wordt samengewerkt met de convenantpartners, waaronder het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Verder wordt er bijvoorbeeld gezorgd dat ministers en politici een kijkje kunnen nemen op studentenverenigingen, om er zo voor te zorgen dat ze meer inzicht en begrip krijgen voor het reilen en zeilen van een studentenvereniging.

Daarnaast geeft de LKvV advies en zorgt zij voor informatievoorziening tussen zowel de LKvV en haar lidverenigingen, als de lidverenigingen onderling. Zo worden er per jaar vijf congressen georganiseerd voor de besturen en verschillende commissies van de lidverenigingen, vinden er vergaderingen plaats waarbij de LKvV en de verschillende besturen aanwezig zijn en doet de LKvV ieder jaar onderzoek naar een voor studentenverenigingen relevant onderwerp.

Ieder jaar zet een fris en fruitig nieuw bestuur zich weer full time in om een jaar lang de studentenverenigingen te mogen vertegenwoordigen en te zorgen voor een optimale bloei van het verenigingsleven. Ben je geïnteresseerd in de LKvV of wil je meer informatie? Bezoek onze website (www.lkvv.nl) en vraag de informatiebrochure aan!