Sociëteitscommissie

 • Over
  • Waarde leden,

   “Bier in huys, bier daer buyten, bier in backen, bier in fluyten, bier is dranck voor alle man, drinckt dat maer drincken kan”, luidt een 17e eeuws oud-Hollands versje. Wij, de leden van de sociëteitscommissie tappen trots de drank voor alle leden. Gewapend met adequate kennis in onze tapkleding trotseren wij de verzoeken van de leden. Goudgele rakkers, spa goud, vloeibaar brood en bakken gist vloeien uit de tap. De leden vouwen bakken als dorstige labradors en kegelen koude kletsers als 19e eeuwse pilsbazen. Toch staan wij na een lange avond nog illuster overeind om het lager van de grond te harken met een borstel.

   De sociëteitscommissie is daarnaast in 2017 geheel vernieuwd en hervormd. Hier een drietal hervormingen die grote veranderingen teweeg hebben gebracht:

   Tappersinstructie-handleiding
   Na de drukbezochte instructie-avond ontvangt ieder lid de tappersinstructie-handleiding dat sinds 1995 niet is uitgebracht. Hierin staat hoe men een avond tappen moet overleven en het beste kan handelen in situaties. Daarnaast worden ook de actuele prijzen, huisregels en nog veel meer vermeld.

   Online beschikbaarheid/aanmelding
   In 2017 heeft men zich online ingeschreven. Daarnaast wordt de beschikbaarheid ook online ingevoerd voor een betere verwerking. Na het eerste instroom-moment in september kan men zich ook inschrijven in het tweede instroom-moment in februari.

   Scheiding sociëteitscommissie en ouderejaarscollectief
   Een vrij controversiële hervorming was een opdeling van de commissie. Uit enquêtes en ervaring bleek dat ouderejaars tappers minder vaak achter de bar wilden staan. Daarom werd een ouderejaarscollectief opgericht met vrijwilligers die minimaal 1x achter de bar dienen te staan. De sociëteitscommissie zelf bestaat uit ouderejaars en eerstejaars die rond de 2 á 3 keer per periode achter de tap staan.

   Met vriendelijke groet,
   Arjen Koomen
   Vice-voorzitter van het 26e Barcollegie en 1e commissaris van de sociëteitscommissie
   &
   Jordy Linders
   2e commissaris van de sociëteitscommissie
 • Leden
  • Alleen zichtbaar voor leden