De geschiedenis van sv UMTC

Studentenvereniging UMTC kent een zeer rijke geschiedenis welke begint in 1949. Op 1 november van dat jaar wordt het Utrechts Mechanisch Technologisch Corps (het U.M.T.C.) opgericht. Een faculteitsverenging die verbonden is aan de Middelbare Technische School (MTS). In beginsel kunnen enkel mannen lid worden van de vereniging. In 1956 verhuist het U.M.T.C. naar het Hoge Schoolgebouw aan de Oudenoord waarna in 1957 de transitie naar een Hoge Technische School (HTS) wordt gemaakt. In 1961 wordt het eerste mannendispuut opgericht.

In de jaren zeventig en tachtig maakt U.M.T.C. enkele moeilijke jaren door, net als alle andere studentenverenigingen in Nederland, en raakt in verval. Halverwege de jaren tachtig neemt het aantal leden weer toe. Door de groei verkrijgt het U.M.T.C in 1986 haar eigen plek binnen het gebouw van de HTS en opent haar eerste sociëteit genaamd Preludium. In 1989 wordt een nieuw belangrijk verband geïntroduceerd, namelijk de jaarclub. In 1991 ondergaat UMTC vele veranderingen. Het wordt in dit jaar mogelijk voor vrouwelijke studenten om lid te worden van de vereniging. Daarnaast opent U.M.T.C. op 26 juni is haar eigen externe sociëteit aan de Gruttersdijk. Om de oude naam in ere te houden draagt hij naam Praeludium.

Na bijna 50 jaar enkel gericht te zijn geweest op technische studenten, wordt het U.M.T.C. in 1997 een hogeschool brede vereniging. Nieuwe leden worden geworven tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (de UIT). De deelname aan de UIT zorgt ervoor dat ook universitaire studenten lid willen worden van de vereniging. Dit wordt dan ook mogelijk in 1998. Het U.M.T.C. kan zich al snel een Utrecht brede vereniging noemen.

Door de groei en het veranderende karakter van de vereniging besluit ze haar naam in 2002 te veranderen. Het U.M.T.C. kan zich niet langer identificeren met het technische karakter. Om haar geschiedenis niet te verloochenen wordt gekozen om enkel afstand te doen van de oude betekenis. Vanaf dat moment gaat het U.M.T.C. verder als Studentenvereniging UMTC.

Het blijft echter niet bij deze veranderingen. In 2004 wordt de traditionele ontgroening afgeschaft en maakt plaats voor een vierdaagse introductie. Ook is studentenvereniging UMTC in 2004 genoodzaakt afscheid te nemen van haar geliefde sociëteit aan de Gruttersdijk. De toename van het aantal leden stagneert hierdoor, maar er wordt al snel een nieuw pand gevonden aan de Voorstraat. Het pand wordt vernoemd naar de eerste Praeses en oprichter van het U.M.T.C: de Heer Borghaerts. Sociëteit Borghaerts wordt in april 2006 feestelijk geopend. Het aantal leden neemt weer toe en studentenverenging UMTC gaat meer activiteiten aanbieden aan haar leden. In 2008 treedt UMTC toe tot de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (de F.U.G.) en behoord hiermee tot de grote zeven gezelligheidsverenigingen binnen Utrecht. In 2012 bewijst UMTC ook mee te kunnen komen op landelijk niveau en wordt lid van de Landelijke kamer van Verenigingen (de LKvV). Studentenvereniging UMTC blijft een zeer dynamische en groeiende vereniging. Het is een vereniging dat streeft naar vooruitgang met behoudt van haar tradities die zijn ontstaan door haar rijke geschiedenis.