Genootschappen

Genootschappen binnen een vereniging bestaan uit mensen uit verschillende verenigingsjaren. Hieronder worden de genootschappen van UMTC weergegeven.

  • Muzikaal Genootschap "Den gevoeligen Snaer"
  • Voetbalgenootschap "BAL"
  • Toneelgenootschap "Spot"
  • Wijngenootschap "Biberius Mero"
  • Zanggenootschap Latiedo
  • Hockeygenootschap Hatseflats
  • Cultureelgenootschap stijl i.o.