• Over Horologium Oscillatorium
  • ‘De tijd heeft zijn werk gedaan, Utrecht weet dat wij bestaan’ is een zin uit het lustrumlied van het XIIe Lustrum. Deze zin geeft al aan hoe belangrijk ‘tijd’ is voor onze vereniging. Studentenvereniging UMTC is nog jong en heeft erg veel veranderingen ondergaan in de 65 jaar dat zij nu bestaat. Van een faculteitsvereniging van de MTS, tot de Utrecht brede studentenvereniging, die zij nu is geworden. Zo veel verandering zelfs dat de geschiedenis van bepaalde perioden uit het bestaan van studentenvereniging UMTC uit ons collectief geheugen zijn verdwenen. Dit is onzer mening zeer spijtig.

   400 jaar geleden bestonden er al mechanische uurwerken, maar deze waren nog zeer onnauwkeurig. Neerlands grootste uitvinder, Christiaan Huygens, ontdekte een ingenieuze constructie die ervoor zorgde dat dit uurwerk de tijd op één seconde nauwkeurig kon weergeven, terwijl de klokken van toen de juiste tijd slechts tot op het kwartier konden benaderen. Bijna 300 jaar lang bleef Huygens uitvinding de meest exacte klok ter wereld. Het oudste nog werkende exemplaar van dit slinguurwerk stamt uit 1860 en bevindt zich in de Domtoren te Utrecht.

   Wij zijn Horologium Oscillatorium. Horologium is het Griekse leenwoord voor ‘klok’, bestaande uit 'horo', tijd of uur, en 'legein', tellen. Oscillatorium komt van osccilare, wat slingeren of schommelen betekent. Horologium oscillatorium is dus niets anders dan de Latijnse benaming voor het slingeruurwerk.

   Zo stabiel als de klok van Huygens liep, zo constant moeten traditie en identiteit van onze vereniging blijven voortleven. Zoals het echappement in het slingeruurwerk ervoor zorgt dat de pendule in beweging blijft, zo zal Horologium Oscillatorium ervoor zorgen dat de studentenvereniging UMTC haar geschiedenis beklijft.

   Waarde leden, het is de tijd. Hora est!