• Over Avalokitesvara
    • Het begrip studentikoos wordt door de Van Dale omschreven als “uitgelaten en ongedwongen zoals studenten geacht worden te doen”. Onze mening is dat dit begrip ten zeerste onze vereniging zou moeten kenmerken. Wij hopen dan ook dat meer leden dit zullen gaan omarmen zodat wij niet een soort van open jongerenvereniging worden. Van dichtgetiktheid is al lang geen sprake meer, de vereniging is één en al vrijheid blijheid zonder ook maar enige vorm van trots, verbintenis of langdurige betrokkenheid. U bent lid geworden van een studentenvereniging, gedraag u dan ook zo. Wij zijn als AVA van mening dat opvoeding binnen een vereniging een belangrijke rol speelt. Trek het u dan ook niet persoonlijk aan als u zich via deze weg aangesproken voelt. Wij zullen u namelijk vast wel in de kroeg bij uw lurven pakken als u het weer eens niet begrepen heeft.

      E-mail: bestuur@avalokitesvara.nl